Cuketa zelená čerstvá váž. 1x2 ks

Cena sa upresní podľa váhy.

Taliansko (IT)/Španielsko (ES)/Maroko (MA) 

4,80 €